Počet záznamov: 1  

Panel products - past, present and future - developments.

  1. Clarke, P.a. Panel products - past, present and future - developments. / P.a. Clarke. -- 5 obr.,8 tab.,. -- Autor článku sa zameral na veľkoplošné materiály. Zamýšľa sa nad minulosťou a budúcnosťou výroby týchto materiálov a hodnotí súčasnú situáciu nielen vo Veľkej Británii, ale na celom svete. Hodnotenie dokumentuje tabuľkami, v ktorých sú uvedené hodnoty o výrobe, spotrebe a importe vláknitých dosák (izolačných, MDF a tvrdých), trieskových dosák a preglejkách za jednotlivé roky a uvádza aj prognózy na najbližšie roky. Zaoberá sa aj otázkou emisií formaldehydu a normami pre výrobu týchto dosák.

    In J.Inst.Wood Sci.,. -- Roč. 12, č. 4 (1991), s. 233-241

    I. J.Inst.Wood Sci.,. -- Roč. 12, č. 4 (1991), s. 233-241

    630*862+658.5+630*862.2+630*832.282
    ZV001

Počet záznamov: 1