Počet záznamov: 1  

Nové montážne lepidlo.

  1. Sedliačik, Milan, 1939-2009 Nové montážne lepidlo. / M. A Kol. Sedliačik. -- Zvolen : TU vo Zvolene. -- obr.3 lit.6., res. angl. -- Práca sa zaoberá vývojom a hodnotením nového montážneho lepidla pre veľkorozmerové nosníky na báze alkylrezorcinolu. Hodnotili sa jeho fyzikálno-chemické, mechanické a vybrané aplikačné vlastnosti. Zistilo sa, že lepidlo FAR spĺňa náročné normované požiadavky a dá sa ním nahradiť lepidlo Umacol FR-63 s výrazným ekonomickým efektom.

    In Zborník MVK "Les, drevo, ekológia". Sekcia 5. Technológia v spracovaní dreva.. -- (1992), s. 8-14

    I. Zborník MVK "Les, drevo, ekológia". Sekcia 5. Technológia v spracovaní dreva.. -- (1992), s. 8-14

    665.93+665.93.004.12
    ZV001