Počet záznamov: 1  

Analýza 2,4-dinitrofenylhydrazónov karbonylových zlúčenín metódou HPLC

 1. Kačík, František, 1958- Analýza 2,4-dinitrofenylhydrazónov karbonylových zlúčenín metódou HPLC / F. Kačík, D. Baloghová. -- Zvolen : Vydavateľstvo Technickej univerzity vo Zvolene. -- 3 obr., 1 tab. -- V práci je navrhnutá metóda analýzy karbonylových zlúčenín vo forme ich derivátov 2,4-dinitrofenylhydrazónov (2,4-DNPH) metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC). Metóda je použiteľná pri sledovaní alifatických aldehydov a ketónov v odpadových vodách a hydrolyzátoch najmä v drevospracujúcom priemysle.

  In Acta Facultatis Ecologial lll. - 1996 : Zborník vedeckých prác Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. -- ISBN ISBN 80-228-0559-9. -- (1996), s. 15-19

  I. Baloghová, Danica, 1964-
  II. Acta Facultatis Ecologial lll. - 1996 : Zborník vedeckých prác Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. -- (1996), s. 15-19

  543.54+628.3
  ZV001