Počet záznamov: 1  

Zhodnotenie dreva ako podmienka revitalizácie slovenského drevospracujúceho priemyslu

 1. Marčok, Milan, 1939- Zhodnotenie dreva ako podmienka revitalizácie slovenského drevospracujúceho priemyslu / M. Marčok, M. Šupin. -- Príspevok je venovaný pamiatke prof. Ing. Ľ. Nemca, DrSc. Zákonu o zhodnotení dreva a jeho vzťahu k užívateľom. Ďalej sa príspevok venuje firemnej filozofii a stratégii.

  In Drevo. -- Roč. 51, č. 7/8 (1996), s. 145-146

  1. Nemec, Ľubomír, 1930-

  I. Šupín, Mikuláš, 1953-
  II. Drevo. -- Roč. 51, č. 7/8 (1996), s. 145-146

  159.923+159.923
  ZV001