Počet záznamov: 1  

Príprava a hodnotenie podnikateľských projektov v piliarskej výrobe

 1. Verčimák, Peter, 1951- Príprava a hodnotenie podnikateľských projektov v piliarskej výrobe / P. Verčimák, J. Drábek. -- Zvolen : Vydavateľstvo Technickej univerzity vo Zvolene. -- 5 tab., lit. 16. -- Podnikateľský projekt je nielen významným nástrojom riadenia firmy (realizácia určitej investičnej stratégie), ale aj významným podkladovým materiálom, ktorý by mal presvedčiť potenciálnych investorov o výhodnosti uvažovanej podnikateľskej aktivity. Na hodnotenie efektívnosti podnikateľského projektu bola použitá analýza NET CASH FLOW.

  In Les - Drevo - Životné prostredie '97 : Sekcia č.6: Technológia spracovania dreva a využitie dreva v komplexnom interéri. Working Group Nř6: Technology of Wood processing and Utilization of Wood in Complex Interier. -- ISBN ISBN 80-228-0626-9. -- (1997), s. 225-233

  I. Drábek, Josef, 1959-
  II. Les - Drevo - Životné prostredie '97 : Sekcia č.6: Technológia spracovania dreva a využitie dreva v komplexnom interéri. Working Group Nř6: Technology of Wood processing and Utilization of Wood in Complex Interier. -- (1997), s. 225-233

  65.011.47+630*832.002.2+630*832
  ZV001