Počet záznamov: 1  

Development strategy for forestry and wood processing in the republic of Croatia

 1. Figurič, Mladen Development strategy for forestry and wood processing in the republic of Croatia / M. Figurič, D. Motik, D. Jelačič. -- Zvolen : Vydavateľstvo Technickej univerzity vo Zvolene. -- 8 tab. -- Nové trendy rozvoja lesníctva a drevárstva v Chorvársku, v tab. - výroba výrobkov, export, import - vybraných výrobkov.

  In Les - Drevo - Životné prostredie '97 : Sekcia č. 7 : Riadenie lesníckych a drevárskych podnikov v podmienkach trhovej ekonomiky- Working group Nř7: Management of Forestry and wood processing Enterprises in Market Economy. -- ISBN ISBN 80-228-0627-7. -- (1997), s. 89-95

  1. Chorvátsko

  I. Motik, Darko
  II. Jelačić, Denis, 1964-
  III. Les - Drevo - Životné prostredie '97 : Sekcia č. 7 : Riadenie lesníckych a drevárskych podnikov v podmienkach trhovej ekonomiky- Working group Nř7: Management of Forestry and wood processing Enterprises in Market Economy. -- (1997), s. 89-95

  630+630*83
  ZV001