Počet záznamov: 1  

Budúcnosť patrí marketingovo orientovaným firmám

 1. Šupín, Mikuláš, 1953- Budúcnosť patrí marketingovo orientovaným firmám / M. Šupín, A. Kusá, E. Drličková. -- Zvolen : Vydavateľstvo Technickej univerzity vo Zvolene. -- 1 tab., 2 gr., res. angl. -- Analýza odvetvia drevospracujúceho priemyslu, analýza trhu s nábytkom na Slovensku, marketingová orientácia nábytkárskych firiem.

  In Les - Drevo - Životné prostredie '97 : Sekcia č. 7 : Riadenie lesníckych a drevárskych podnikov v podmienkach trhovej ekonomiky- Working group Nř7: Management of Forestry and wood processing Enterprises in Market Economy. -- ISBN ISBN 80-228-0627-7. -- (1997), s. 231-236

  I. Kusá, Alena, 1955-
  II. Drličková, Eva, 1971-
  III. Les - Drevo - Životné prostredie '97 : Sekcia č. 7 : Riadenie lesníckych a drevárskych podnikov v podmienkach trhovej ekonomiky- Working group Nř7: Management of Forestry and wood processing Enterprises in Market Economy. -- (1997), s. 231-236

  630*83
  ZV001