Počet záznamov: 1  

Mögliche Auswirkungen des Treibhauseffektes auf die Konkurenzsituation in Waldökosystemen.

  1. Roloff, Andreas Mögliche Auswirkungen des Treibhauseffektes auf die Konkurenzsituation in Waldökosystemen. / A. Roloff. -- 4 obr., 2 tab., lit. x., res. angl. -- Dopad predpokladaného zvýšenia priemernej teploty o 2řC pri pôvodnej zrážkovej bilancii na konkurenčnú schopnosť drevín v lesných porastoch. Výsledky potvrdzujú citlivosť drevín voči podobnej zmene, ktorá je očakávaná vo vývoji klímy a opodstatnenosť zváženia týchto poznatkov pri pestovateľských zásahoch. Príspevok hodnotí z tohoto hľadiska jednotlivé hlavné dreviny.

    In Forstarchiv. -- Roč. 63, č. 1 (1992), s. 4-10

    I. Forstarchiv. -- Roč. 63, č. 1 (1992), s. 4-10

    630*120
    ZV001