Počet záznamov: 1  

Ekologické problémy Východných Karpát.

  1. Nováková, Katarína, 1962- Ekologické problémy Východných Karpát. / K. Nováková. -- Témou medzinárodnej ekologickej konferencie, ktorá sa konala 24.-27.septembra 1991 v Zemplínskej Teplici boli ekologické problémy širšej oblasi Východných Karpát. Cieľom stretnutia bolo aj hľadanie možností vzájomnej spolupráce so zástupcami Akadémie nauk Ukrajiny pri riešení vedeckých úloh a projektov. Prezentovali sa metódy diaľkového prieskumu Zeme a ich aplikácie v krajinno-ekologickom výskume.

    In Životné Prostredie. -- č. 2 (1992), s. 107

    I. Životné Prostredie. -- č. 2 (1992), s. 107

    574+(1-924.52)+061.3
    ZV001