Počet záznamov: 1  

Zimná údržba lesných ciest.

  1. Čigarský, Stanislav Zimná údržba lesných ciest. / S. Čigarský. -- 3 obr., 2 tab. -- Údržba lesných ciest v zimnom období - súhrn prác na zabezpečenie ich zjazdnosti a prevádzkyschopnosti zahŞňajúce činnosti: odstraňovanie snehu z vozovky, ošetrenie vozovky, značenie smeru vozovky (viežkovanie), ochrana pred závejmi a iné činnosti. Posypové materiály a zásady ich skladovania, inertné materiály a ich skladovanie.

    In Les. -- Roč. 49, č. 1 (1993), s. 13-14

    I. Les. -- Roč. 49, č. 1 (1993), s. 13-14

    630*383+625.76
    ZV001