Počet záznamov: 1  

Environmentálne limity, významná súčasť informácií o krajine.

  1. Tremboš, Peter Environmentálne limity, významná súčasť informácií o krajine. / P. Tremboš. -- Environmentálne limity predstavujú súbor informácií o krajine, ktorý sa dá využiť v procese územného plánovania. Majú charakter lokalizačných, selektívnych a realizačných kritérií a ich poznanie umožňuje rozhodovať o spôsoboch využitia hodnoteného územia. Všeobecne možno limity členiť na antropogénne a prírodné.

    In Život. Prostr.. -- č. 6 (1992), s. 317-318

    I. Život. Prostr.. -- č. 6 (1992), s. 317-318

    711.4
    ZV001