Počet záznamov: 1  

Stav národných parkov, prírodné ohrozenie a antropogénne vplyvy na chránenú prírodu a krajinu vysokých hôr a podhorí.

  1. Stav národných parkov, prírodné ohrozenie a antropogénne vplyvy na chránenú prírodu a krajinu vysokých hôr a podhorí.

    In Život. Prostr.. -- č. 1 (1993), s. 50

    I. Život. Prostr.. -- č. 1 (1993), s. 50

    502
    ZV001