Počet záznamov: 1  

Praktická ekologie - případové studie II.

  1. Praktická ekologie - případové studie II. -- 5 obr., 1 tab. -- popis vegetácie mierneho pásma, fyziognomické metódy, floristické metódy, meranie druhového pokryvu, ekologická metodika.

    In Živa. -- č. 2 (1993), s. 69-70

    I. Živa. -- č. 2 (1993), s. 69-70
    ZV001