Počet záznamov: 1  

Vplyv imisií na obsah chemických prvkov v lesných pôdach Slovenskej republiky

  1. Ištoňa, Jozef Vplyv imisií na obsah chemických prvkov v lesných pôdach Slovenskej republiky / J. Ištoňa. -- 1 obr., 3 tab., res. angl., slov., lit. 11. -- V práci sú zhodnotené výsledky chemických analýz pôdnych vzoriek odobraných z pokryvného humusu a z povrchových horizontov lesných pôd v imisných a relatívne čistých oblastiach Slovenskej republiky. Vyhodnotili sa celkové množstvá v pôdach akumulovaného Cd, As, Pb, Zn, Cu, S a iných mikroelementov v závislosti od stupňa imisného zaťaženia skúmaného regiónu

    In Lesn. Čas.-For. J.. -- Roč. 39, č. 6 (1993), s. 531-539

    I. Lesn. Čas.-For. J.. -- Roč. 39, č. 6 (1993), s. 531-539

    630*114+546
    ZV001

Počet záznamov: 1