Počet záznamov: 1  

Marketing a jeho využitie v lesníctve Veľkej Británie

 1. Cukerová, Viera Marketing a jeho využitie v lesníctve Veľkej Británie / V. Cukerová. -- Metódy marketingu a postup pri uzavieraní obchodov v lesníctve vo Veľkej Británii. Oboznámenie sa so systémom obchodu, cenami a článkami predaja. Systém poradenstva v obchode s drevom, termíny z právnej obchodnej legislatívy

  In Lesnictví. -- Roč. 40, č. 3 (1994), s. 116-118

  1. Veľká Británia

  I. Lesnictví. -- Roč. 40, č. 3 (1994), s. 116-118

  339.138+630+630*7
  ZV001