Počet záznamov: 1  

Závery a odporúčania národnej konferencie. Stratégia environmentálnej výchovy a vzdelávania na školách SR

  1. Závery a odporúčania národnej konferencie. Stratégia environmentálnej výchovy a vzdelávania na školách SR

    In Život. Prostr. -- Roč. 30, č. 3 (1996), s. 157-159

    I. Život. Prostr. -- Roč. 30, č. 3 (1996), s. 157-159

    37.014+061.3+5O4:377
    ZV001