Počet záznamov: 1  

Natural forest of the Tatra biosphere reserve with spruce (Picea excelsa (L.) Karst.), larch (Larix decidua Mill.) and ceder pine (Pinus cembra L.)

 1. Vološčuk, Ivan, 1935- Natural forest of the Tatra biosphere reserve with spruce (Picea excelsa (L.) Karst.), larch (Larix decidua Mill.) and ceder pine (Pinus cembra L.) / I. Vološčuk, I. Míchal. -- 3 tab., res. slov., lit. 14. -- Štruktúra a dynamika prírodných lesov TANAP-u Biosférickej rezervácie Tatry. Zachovalé prírodné lesy majú vysokú ekologickú stabilitu a funkčnú účinnosť, viazanú na určitú štruktúru.

  In Ekológia. -- Roč. 14, č. 4 (1995), s. 367-376

  I. Michal, I.
  II. Ekológia. -- Roč. 14, č. 4 (1995), s. 367-376

  502.4+630*228.81+574.474
  ZV001