Počet záznamov: 1  

Ecophysiological biochemical anatomical and productional characteristics of beech (Fagus silvatica L.) leaves from regions with different degree of immission impact

 1. Masarovičová, Elena Ecophysiological biochemical anatomical and productional characteristics of beech (Fagus silvatica L.) leaves from regions with different degree of immission impact / E. Masarovičová, A. Cicák, I. Štefančík. -- 2 obr., 11 tab., res. slov., lit. X. -- Skúmali sa ekofyziologické, biochemické, anatomické a produkčné charakteristiky slnných a tiennych listov buka (Fagus silvatica L.) z oblasti s rozdielnou imisnou záťažou. Charakteristiky listov sa sledovali pri podrastových jedincoch a dospelých bukoch. Výsledky výskumu.

  In Ekológia. -- Roč. 15, č. 3 (1996), s. 337-351

  I. Cicák, Alojz
  II. Štefančík, Igor, 1960-
  III. Ekológia. -- Roč. 15, č. 3 (1996), s. 337-351

  504.3.054
  ZV001