Počet záznamov: 1  

Sledovanie kalogenézy izolovaných peľníc Ulmus glabra Huds. v kultúre in vitro

  1. Krajňáková, Jana Sledovanie kalogenézy izolovaných peľníc Ulmus glabra Huds. v kultúre in vitro / J. Krajňáková. -- 2 obr., 2 tab., res. angl., lit. 19. -- Porovnanie reakcie izolovaných peľníc troch stromov druhu Ulmus glabra Huds. Peľnice boli kultivované na Murashige - Skoog médiu obohatenom o rôzne koncentrácie rastových látok. Reakcia peľníc bola genotypovo odlišná.

    In Lesnictví - Forestry. -- Roč. 43, č. 3 (1997), s. 110-116

    I. Lesnictví - Forestry. -- Roč. 43, č. 3 (1997), s. 110-116
    ZV001