Počet záznamov: 1  

Zver na cestách

 1. Zver na cestách. -- 3 obr. -- Následky autohavárií na rakúskych cestách spôsobené zverou. Nové smernice na ochranu zveri. Ekomosty a reflektory.

  In Poľovníctvo a rybárstvo. -- Roč. 49, č. 12 (1997), s. 13

  1. Rakúsko

  I. Poľovníctvo a rybárstvo. -- Roč. 49, č. 12 (1997), s. 13

  614.8:656.1+(083)+502.74
  ZV001