Počet záznamov: 1  

Ekonomické napätie lesného hospodárstva

  1. Kováč, D. Ekonomické napätie lesného hospodárstva / D. Kováč. -- 1 obr. -- Protirečivá tendencia lesného hospodárstva - pôsobenie prírodných a ekonomických zákonitostí, ktoré sa prejavujú vo vzťahu medzi krátkodobou a dlhodobou efektívnosťou, medzi zdrojmi produkcie dreva a odberateľskými potrebami v objeme dreva a v sortimentnej a drevinovej štruktúre.

    In Les. -- Roč. 54, č. 5 (1998), s. 6-7

    I. Les. -- Roč. 54, č. 5 (1998), s. 6-7

    630+33.003+630*681.2+630*642
    ZV001