Počet záznamov: 1  

Úvod do studia mikrobiologie půd lesnicky obhospodarovaných výsypek v okolí Mostu (problémy mineralizace)

  1. Hýsek, Josef Úvod do studia mikrobiologie půd lesnicky obhospodarovaných výsypek v okolí Mostu (problémy mineralizace) / J. Hýsek. -- 6 obr., 6 tab., res. angl., lit. 4. -- Skúmaný bol negatívny vplyv háld na rast sadeníc. V štúdii je daná priorita uhlíkovému a dusíkovému metabolizmu, ktorý je ovplyvnený mikroorganizmami a je základom pre metabolizmus ďalších prvkov v pôde.

    In Zpr. Lesn. Výzk. -- Roč. 41, č. 4 (1996), s. 32-36

    I. Zpr. Lesn. Výzk. -- Roč. 41, č. 4 (1996), s. 32-36
    ZV001