Počet záznamov: 1  

Systémy vnútrofiremného plánovania a niektoré osobitosti v riadení japonských spoločností.

 1. Jakešová, L. Systémy vnútrofiremného plánovania a niektoré osobitosti v riadení japonských spoločností. / L. Jakešová. -- lit. 9. -- Systémy plánovania v japonských priemyselných firmách pozostávajú zo štyroch štádií: 1.formulovanie predpokladov, 2.vymedzenie problémov, 3.dlhodobá stratégia, 4.strednodobé plánovanie. Japonské vnútrofiremné plánovanie je viac centalizované ako v amerických podnikoch. Niektoré prednosti japonského systému vnútropodnikového riadenia - tieto procesy sú na inej východiskovej báze ako v USA. Japonský systém riadenia berie zreteľ aj na to, že kvalita výrobkov a produktivita práce závisia od úrovne organizácie riadenia. Značná časť článku sa zaoberá systémom JIT (presne včas) jeho kladmi i nedostatkami.

  In Ekon. Čas.. -- Roč. 39, č. 3 (1991), s. 197-206

  1. Japonsko

  I. Ekon. Čas.. -- Roč. 39, č. 3 (1991), s. 197-206

  65.012.4
  ZV001