Počet záznamov: 1  

Prechod k trhu - bez inflácie.

  1. Rendek, Ignác Prechod k trhu - bez inflácie. / I. Rendek. -- lit. 6. -- Predpokladaná stať sa sústreďuje najmä na infláciu a pokúša sa o náčrt jej zvládnutia na moderných situáciách. Analyzuje niektoré problémy ekonomickej reformy vo vzťahu k inflačnému ohnisku. V ďalšom autor rozoberá pozíciu stredných a veľkých podnikov v prechodnom období k trhu v súvislosti s infláciou.

    In Ekon.Čas.. -- Roč. 38, č. 5 (1990), s. 407-418

    I. Ekon.Čas.. -- Roč. 38, č. 5 (1990), s. 407-418

    336.748.12
    ZV001