Počet záznamov: 1  

K nové právní úpravě ochrany ovzduší.

  1. Zeman, Jan K nové právní úpravě ochrany ovzduší. / J. Zeman. -- Návrh zákona ochrany je značne progresívny. Predpokladá však vznik nových sprievodných predpisov. Ako prílohu obsahuje zoznam škodlivín rozdelených do troch tried podľa toxicity. Výšku poplatkov za znečistenie vzduchu určia národné vlády. Sadzby budú podstatne vyššie ako v minulosti.

    In Moderní Řízení. -- č. 9 (1991), s. 81-84

    I. Moderní Řízení. -- č. 9 (1991), s. 81-84

    504.06+504.3.064+(094.7)+336.2
    ZV001