Počet záznamov: 1  

Porovnanie základných štruktúrnych súvislostí medzi ekonomikami ČSFR a SRN so zreteľom na Slovensko.

 1. Kárász, Pavol, st. Porovnanie základných štruktúrnych súvislostí medzi ekonomikami ČSFR a SRN so zreteľom na Slovensko. / P. Kárász. -- 6 tab., res. angl. rus., lit. 13. -- Vývoj základovej štruktúry zdrojov u materiálnej výrobe ekonomík SNR, ČSFR a SR. Priemerné ročné tempá nárastu. Máročnosť produkcie na medzispotrebu. Dôležité medziodvetvové väzby v týchcto ekonomikách. Štruktúra produkcie a pracovníkov.

  In Ekon. Čas.. -- Roč. 40, č. 2 (1991), s. 85-95

  1. Československo 2. Nemecko 3. Slovensko

  I. Ekon. Čas.. -- Roč. 40, č. 2 (1991), s. 85-95

  33+(430)+(437)
  ZV001