Počet záznamov: 1  

Vplyv priemyselného výskumu na zmeny v slovenskom priemysle.

  1. Zajac, Štefan, 1949- Vplyv priemyselného výskumu na zmeny v slovenskom priemysle. / Š. Zajac. -- res.angl. -- Štruktúrne determinanty vývoja priemyselného výskumu. Vývoj základných charakteristík priemyselného výskumu. Jeho vplyv na zmeny priemyselnej výroby. Podiel priemyselných odvetví (v percentách) na počte pracovníkov (A) výskumu a vývoja a na neinvestičných výdavkoch (B) výskumu v r. 1970-1989. Drevospracujúci priemysel 1970 - A=5,8 B=7,9; 1980 - A=3,9 B=2,6.

    In Ekon.Čas.,. -- Roč. 40, č. 2 (1992), s. 148-162

    I. Ekon.Čas.,. -- Roč. 40, č. 2 (1992), s. 148-162

    338.45+630*83
    ZV001