Počet záznamov: 1  

Ergonómia v medzinárodných normách

  1. Glivický, J. Ergonómia v medzinárodných normách / J. Glivický. -- Snaha ES o jednotné ergonomické kritériá vytvorením medzinárodných ergonomických noriem. Ide najmä o normy pre stavebné, lesné, nábytkárske strojné zariadenia a iné. Ergonomické normy sú dôležitým kritériom pre získanie certifikácie výrobku.

    In Práca a soc.Politika. -- č. 6 (1993), s. 8

    I. Práca a soc.Politika. -- č. 6 (1993), s. 8

    331.103.3+006.7/.8(100)+339.923:061.1(4)+630+69+684
    ZV001