Počet záznamov: 1  

Plánovanie výrobných a materiálových zdrojov (část 1.). Systém MRP a MRP II.

  1. Chovancová, T. Plánovanie výrobných a materiálových zdrojov (část 1.). Systém MRP a MRP II. / T. Chovancová. -- MRP (Manufacturing resouce planning) - systém zdokonaľovania výroby na základe počítačovo orientovaných systémov plánovania výrobných a materiálových zdrojov. MRP II (Material requirement planning). Možnosť aplikácie v našich podmienkach. Plánovanie výroby. Riadenie zásob. Objednávky. Nákup.

    In Moderní Řízení. -- č. 10 (1993), s. 18-20

    I. Moderní Řízení. -- č. 10 (1993), s. 18-20
    ZV001