Počet záznamov: 1  

Dlhopis - významný nástroj kapitálového trhu

  1. Matušovič, Marian Dlhopis - významný nástroj kapitálového trhu / M. Matušovič. -- res. angl., lit. 7. -- Čo je dlhopis, štátny dlhopis, podnikový dlhopis, komunálny, bankový. Dlhopisy s pevným výnosom, s plávajúcim výnosom, s nulovým kupónom. Zameniteľné dlhopisy. Zavolateľné dlhopisy. Stanovenie hodnoty dlhopisu. Trh dlhopisov v SR.

    In Ekon. Čas. -- Roč. 45, č. 1 (1997), s. 63-74

    I. Ekon. Čas. -- Roč. 45, č. 1 (1997), s. 63-74

    336.76+336.3
    ZV001