Počet záznamov: 1  

Komplexní služby v personalistice

  1. Komplexní služby v personalistice. -- Vplyv nového trendu - globalizácie na požiadavky trhu práce. Reakcie renomovaných personálnych agentúr.

    In Moderní řízení. -- Praha : Economia. -- ISSN 0026-8720. -- Roč. 33, č. 7 (1998), s. 61-63

    I. Moderní řízení. -- Roč. 33, č. 7 (1998), s. 61-63

    331.108+331.5
    ZV001