Počet záznamov: 1  

Rozvoj vidieka a - "SAPARD"

 1. Rozvoj vidieka a - "SAPARD". -- Program SAPARD je program EÚ pre predvstupovú pomoc v poľnohospodárstve a rozvoj vidieka. Súvislosti a väzby s lesníctvom.

  In Les : časopis Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. -- ISSN 0323-0996. -- Roč. 55, č. 3 (1999), s. 18

  1. Európska únia ((Brusel, Belgicko))

  I. Les : časopis Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. -- Roč. 55, č. 3 (1999), s. 18

  630
  ZV001