Počet záznamov: 1  

Standardisation of dioxin measurement procedures for incinerator waste gases according to the European Standard EN 1948

  1. Standardisation of dioxin measurement procedures for incinerator waste gases according to the European Standard EN 1948. -- Obr., tab. -- Res. angl., nem. Lit. - Boli zvolené 3 rozličné skúšobné systémy a po porovnávacích meraniach vyhodnotené ako porovnávateľné. Norma Európskeho výboru pre štandardizáciu (CEN) vytvára rámec opatrení na kontrolu kvality a požiadaviek, ktoré musia byť pri použití meracej metódy splnené. Použiteľnosť metódy bola preverená skúškami validity.

    In Gefahrstoffe Reinhaltung der Luft. -- Berlin : Springer - Verlag, 1998. -- ISSN 0949-8036. -- Bd. 58, Hf. 4 (1998), s. 141-147

    I. Gefahrstoffe Reinhaltung der Luft. -- Bd. 58, Hf. 4 (1998), s. 141-147

    662.653+621.3.08
    ZV001