Počet záznamov: 1  

Prehľad informácií trhového spravodajstva za 3.Q.1998

 1. Žiaková, Mária Prehľad informácií trhového spravodajstva za 3.Q.1998 / Mária Žiaková, Viera Cukerová. -- Tab. -- Priemerné ceny dodávok sortimentov surového dreva v sektore štátnych lesov, v sektore neštátnych lesov, priemerné ceny a percentuálne zastúpenie sortimentov surového dreva v roku 1998, vývoj tuzemských cien surového dreva v štátnych lesoch SR v roku 1998, vývoj exportných cien surového dreva v štátnych organizáciách LH od konca roku 1997.

  In Spravodajca Lesoprojektu. -- Zvolen : Lesoprojekt. -- Roč. 30, č. 4 (1998), s. 9-15

  I. Cukerová, Viera
  II. Spravodajca Lesoprojektu. -- Roč. 30, č. 4 (1998), s. 9-15

  630*73
  ZV001