Počet záznamov: 1  

The effect of water conditions on breeding bird communities of pastures, meadows and shrub habitats in the Slonsk reserve, NW Poland

 1. The effect of water conditions on breeding bird communities of pastures, meadows and shrub habitats in the Slonsk reserve, NW Poland / Tomasz S. Osiejuk...[et al.]. -- Obr., tab. -- Res. Lit. - Predmetom výskumu boli vtáčie spoločenstvá troch biotopov (pastvín, lúk a krovín), ktoré sa skúmali počas rokov 1988-1989 a 1994-1995 použijúc mapovaciu metódu v poľskej rezervácii Slonsk.

  In Biologia. -- Slovak Academic Press : Bratislava. -- ISSN 0006-3088. -- Vol. 54, No. 2 (1999), s. 207-214

  1. Poľsko

  I. Osiejuk, Tomasz S.
  II. Biologia. -- Vol. 54, No. 2 (1999), s. 207-214

  591.553-82+551.312.2+(438)
  ZV001