Počet záznamov: 1  

Porovnanie poisťovní podľa hlavných ukazovateľov

  1. Porovnanie poisťovní podľa hlavných ukazovateľov. -- Porovnanie poisťovní v SR podľa: zisku, predpísaného poistného, vyplatených poistných náhrad, rezerv, škodovosti poisťovní, bilančnej sumy, počtu organizačných jednotiek, priemerného počtu pracovníkov, nákladov, výnosov.

    In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. -- Bratislava : Trend Holding. -- ISSN 1335-0684. -- Roč. 8, č. 38 (1998), s. 28C-29C

    I. Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. -- Roč. 8, č. 38 (1998), s. 28C-29C

    368.03
    ZV001