Počet záznamov: 1  

Biostoffverordnung - verbesserter Arbeitsschutz bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen

  1. Smola, Astrid Biostoffverordnung - verbesserter Arbeitsschutz bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen / Astrid Smola. -- Tab. -- Nariadenie o biologických látkach, ktoré vstúpilo v Nemecku do platnosti od 1.4.1999. Obsahuje pravidlá ochrany pracovníkov pri práci s biologickými látkami a súčasne konkretizuje ochranu práce v tejto oblasti. Popis konkrétnych opatrení v závislosti od konkrétneho druhu ohrozenia.

    In Gefahrstoffe Reinhaltung der Luft. -- Springer-VDI-Verlag GmbH : Düsseldorf. -- ISSN 0949-8036. -- Bd. 59, Nr. 5 (1999), s. 157-161

    1. Nemecko

    I. Gefahrstoffe Reinhaltung der Luft. -- Bd. 59, Nr. 5 (1999), s. 157-161
    ZV001