Počet záznamov: 1  

Ministerstvo financií pripravilo návrh novely zákona o poisťovníctve

 1. Ministerstvo financií pripravilo návrh novely zákona o poisťovníctve. -- Jedným z predpokladov začlenenia Slovenska do EÚ je aj prispôsobenie právneho poriadku, teda aj poistného práva, právu EÚ. Predstavenie návrhu novely zákona o poisťovníctve. Zánik univerzálnych poisťovní. Rozdielne funkcie životného a neživotného poistenia. Podnikanie zahraničných poisťovní v SR. Právomoci štátneho dozoru v poisťovníctve. Význam aktuárov a maklérov v poisťovníctve.

  In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. -- Trendy : Bratislava. -- ISSN 1335-0684. -- Roč. 9, č. 25 (príl. TOP 99) (1999), s. 50-51 (príl. TOP 99)

  1. Slovensko

  I. Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. -- Roč. 9, č. 25 (príl. TOP 99) (1999), s. 50-51 (príl. TOP 99)

  368+347
  ZV001