Počet záznamov: 1  

Americké lesní hospodařství

  1. Americké lesní hospodařství. -- Graf, obr. -- Pohľad na históriu lesného hospodárstva v Severnej Amerike, americké listnaté lesy, pestovanie a ťažba, vlastníci lesov, spôsob kontroly hospodárenia.

    In Lignum : odborný magazín pro dřevozpracující průmysl. -- LIGNUM : Rožnov pod Radhoštem. -- ISSN 1211-717X. -- Roč. 4, č. 7 (1999), s. 26-27

    I. Lignum : odborný magazín pro dřevozpracující průmysl. -- Roč. 4, č. 7 (1999), s. 26-27

    630+630*32
    ZV001