Počet záznamov: 1  

Poradie poisťovní na Slovensku podľa hlavných ukazovateľov

 1. Poradie poisťovní na Slovensku podľa hlavných ukazovateľov. -- Tab. -- Poradie slovenských poisťovní podľa predpísaného poistného, vyplatených poistných náhrad, hospodárskeho výsledku, aktív, škodovosti, technických rezerv a základného imania a priemerného počtu pracovníkov.

  In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. -- Trendy : Bratislava. -- ISSN 1335-0684. -- Roč. 9, č. 37 (1999), s. 18C

  1. Slovensko

  I. Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. -- Roč. 9, č. 37 (1999), s. 18C

  368+368.03+311:33
  ZV001