Počet záznamov: 1  

Lízing pôsobí ako stabilizujú faktor transformácie českej ekonomiky

 1. Pulz, Jiří Lízing pôsobí ako stabilizujú faktor transformácie českej ekonomiky / Jiří Pulz. -- Obr. -- Lízing nepatrí v českej ekonomike medzi tie odvetvia, ktorých sa významne dotkli súčasné krízové makroekonomické javy. Zohráva nezanedbateľnú úlohu pri plnení mnohých investičných a spotrebiteľských zámerov, pri mobilizácii zdrojov, reštrukturalizácii, podpore malého a stredného podnikania a pri tlmení dosahov protirastových javov.

  In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. -- Trendy : Bratislava. -- ISSN 1335-0684. -- Roč. 9, č. 37 (1999), s. 23C

  1. Česká republika

  I. Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. -- Roč. 9, č. 37 (1999), s. 23C

  339.187.62
  ZV001

Počet záznamov: 1