Počet záznamov: 1  

Polygrafický priemysel: pod tlakom elektronických médií

 1. Polygrafický priemysel: pod tlakom elektronických médií. -- Obr., tab. -- Prehľad vybraných hospodárskych ukazovateľov polygrafického priemyslu. Export čoraz zložitejší. Ustálená zamestnanosť.

  In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. -- Trendy : Bratislava. -- ISSN 1335-0684. -- Roč. 9, č. 39 (Trend Top 1999 v priemysle), s. 52-53 (príloha)

  1. Slovensko

  I. Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. -- Roč. 9, č. 39 (Trend Top 1999 v priemysle), s. 52-53 (príloha)

  31+(437.6)
  ZV001

Počet záznamov: 1