Počet záznamov: 1  

Brazílie - důležitý aktér na světovém trhu papíru a buničiny

  1. Brazílie - důležitý aktér na světovém trhu papíru a buničiny. -- Brazília má v rámci Latinskej Ameriky primát vo výrobe buničiny, papiera a lepenky. Výsledky za rok 1997-1998. Spoločnosť Klabin ako jeden z najväčších výrobcov papiera a buničiny v Brazílii. Perspektívy vývoja odvetvia.

    In Papír a celulóza : časopis českého papírenského průmyslu. -- Svaz průmyslu papíru a celulózy : Praha. -- ISSN 0031-1421. -- Roč. 54, č. 9 (1999), s. 228

    I. Papír a celulóza : časopis českého papírenského průmyslu. -- Roč. 54, č. 9 (1999), s. 228

    661.728+676
    ZV001