Počet záznamov: 1  

Invázne rastliny v Pieninskom národnom parku

 1. Benčaťová, Blažena, 1957- Invázne rastliny v Pieninskom národnom parku / Blažena Benčaťová, Jaroslav Kontriš. -- obr. -- Cesty a história šírenia 5 druhov inváznych rastlín : netýkavka drobnokvetá (Impatiens parviflora DC.), netýkavka žliazkatá ( Impatiens glandulifera Royle), boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum Somm. et Lener), krídlatka japonská (Fallopia japonica (HOUT) Rouse Decr.) a zlatobyľ kanadský (Solidago gigantea Aiton) v Pieninskom národnom parku.

  In Národné parky : časopis Správy národných parkov Slovenskej republiky. -- ISSN 1335-230X. -- Roč. 3, č. 4 (1999), s. 11

  1. Pieniny (Slovensko a Poľsko)

  I. Kontriš, Jaroslav, 1940-
  II. Národné parky : časopis Správy národných parkov Slovenskej republiky. -- Roč. 3, č. 4 (1999), s. 11

  502.72+581.524.2
  ZV001