Počet záznamov: 1  

Sběr škodlivých látek

  1. Sběr škodlivých látek. -- obr. -- Separovaný zber látok zaťažujúcich životné prostredie slúži k detoxikácii domáceho odpadu. Okrem toho znamená zníženie záťaže pre zariadenia na ochranu životného prostredia v spaľovniach odpadu a zhromaždené problémové látky možno odvážať k zneškodneniu alebo k ďalšiemu využitiu.

    In EKO - ekologie a společnost. -- ČNTL : Praha. -- ISSN 1210-4728. -- Roč. 10, č. 6 (1999), s. 7-8, príl.

    I. EKO - ekologie a společnost. -- Roč. 10, č. 6 (1999), s. 7-8, príl.

    628.4
    ZV001