Export

Špeciálna funkcia na export záznamov v danom formáte.

Nie je čo vyexportovať