Košík

 1. Výskum vplyvu intenzívnych ultrazvukových vĺn na prienik kvapalín cez drevo.
  Marčok Milan TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Zborník vedeckých prác DF Technickej univerzity vo Zvolene, Bratislava Alfa. (1992), s. 31-39
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha