Košík

 1. Vzduchovo parné tepelné čerpadlá pre sušiareň reziva
  Lupták Ondrej TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Schwartz Jozef TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  3. medzinárodný odborný seminár DREVOTERM '95. Nové poznatky konvenčného sušenia dreva : Zborník referátov. (1995), s. 217-223
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha