Košík

  Odznačiť vybrané:   0

Vybavovanie žiadaniek:

Odoslané v čase (13:00 – 07:00) – pripravené po 09:00

Odoslané v čase (07:00 – 10:00) – pripravené po 11:00

Odoslané v čase (10:00 – 13:00) – pripravené po 14:00

 1. Aplikácia mikrovĺn na meranie nízkych vlastností dreva
  Danko Pavol TUZFTAET - Katedra aplikovanej elektrotechniky
  Marčok Milan TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  3. medzinárodný odborný seminár DREVOTERM '95. Nové poznatky konvenčného sušenia dreva : Zborník referátov. (1995), s. 31-34
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha