Košík

 1. Aplikácia mikrovĺn na meranie nízkych vlastností dreva
  Danko Pavol TUZFTAET - Katedra aplikovanej elektrotechniky
  Marčok Milan TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  3. medzinárodný odborný seminár DREVOTERM '95. Nové poznatky konvenčného sušenia dreva : Zborník referátov. (1995), s. 31-34
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha