Košík

 1. Rastlinné čistiarne v procese tvorby krajinno - ekologického územia
  Onderíková V.
  Šolc Jan
  Koreňové čističky odpadových vôd. (1994), s. 26-38
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha